Herroepingsrecht

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annulering

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

  • waarin u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze uniform worden of worden afgeleverd, of
  • waarin u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • wanneer u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, de laatste gedeeltelijke zending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een product hebt besteld dat in meerdere zendingen of stukken wordt afgeleverd, of
  • waarbij u of een door u genoemde derde, anders dan de vervoerder, het eerste goed in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een contract heeft voor de regelmatige levering van goederen voor een vaste periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstraße 85, 52372 Kreuzau, Duitsland, Duitsland, telefoonnummer: 024229048455, e-mailadres: info@brainbowtoys.de) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, brief, e-mail) over uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen die binnen Duitsland niet als volumineuze goederen zijn aangegeven.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- Een

Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Duitsland, Duitsland, telefoonnummer: 024229048455, e-mailadres: info@brainbowtoys.de

- Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Naam des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Verwijder indien van toepassing.