Algemene voorwaarden

§ 1-geldigheid, definities van termen

(1) Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Duitsland, Duitsland (hierna: "wij" of "Brainbowtoys") exploiteert een online winkel voor goederen op de website https://brainbowtoys.de. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: "klant" of "u") in de versie die geldig was op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) "Consument" in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven. "Ondernemer": een natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die in staat is een rechtshandeling uit te voeren ter uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit, waarbij een juridisch partnerschap een vennootschap is die de mogelijkheid heeft rechten en verplichtingen te verwerven ,

§ 2 sluiting van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online winkel op https://brainbowtoys.de.

(2) Onze productpresentaties op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een ​​contract te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online winkel zijn de volgende regels van toepassing: De klant doet een bindend contractaanbod door met succes de bestelprocedure te doorlopen voorzien in onze online winkel. De bestelling wordt gedaan in de volgende stappen:

  1. Selectie van het gewenste product,
  2. Voeg de producten toe door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. "In winkelwagen", "In de winkelmand" of iets dergelijks),
  3. Controleer de details in de winkelwagen,
  4. Roep het besteloverzicht op door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. "Doorgaan naar afrekenen", "Doorgaan met betalen", "Naar besteloverzicht" of iets dergelijks),
  5. Invoer / verificatie van adres en contactgegevens, keuze van betaalmethode, bevestiging van voorwaarden en annuleringsvoorwaarden,
  6. Voltooiing van de bestelling door op de knop "Nu kopen" te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
  7. Het contract wordt gesloten door ons binnen drie werkdagen een orderbevestiging naar het opgegeven e-mailadres te sturen.

(4) Als het contract wordt gesloten, wordt het contract gesloten met Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Duitsland, Duitsland.

(5) Voordat u bestelt, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract, met name de bestelgegevens, de AV en het annuleringsbeleid, vindt plaats via e-mail nadat de bestelling door u is geactiveerd, deels geautomatiseerd. We slaan het contract niet op na het sluiten van het contract.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. »Terugknop« van de browser). U kunt dit ook corrigeren door het bestelproces vroegtijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons opgeeft correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat geen SPAM-filters dit voorkomen.

§ 3 voorwerp van het contract en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van onze online shop is:

  1. De verkoop van goederen. De aangeboden concrete goederen zijn te vinden op onze artikelpagina's.

(2) De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving.

(3) Voor de verkoop van digitale producten zijn de beperkingen die uit de productbeschrijving blijken of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden van toepassing, in het bijzonder voor hardware- en / of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het onderwerp van het contract uitsluitend het privé- en commercieel gebruik van de producten zonder het recht op wederverkoop of sublicentie.

§ 4 Prijzen, verzendkosten, levering, aankoop op rekening en aankoop met waardebon

(1) De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectieve aankoopprijs moet worden betaald vóór de levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we de aankoop expliciet op rekening aanbieden. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop in de online shop of in de respectieve aanbieding. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de toeslagrechten verschuldigd voor onmiddellijke betaling.

(3) Naast de opgegeven prijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn op de levering van producten, tenzij het betreffende artikel als gratis verzending wordt weergegeven. De verzendkosten worden duidelijk aan u meegedeeld op de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagentje-systeem en op het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten direct klaar voor verzending (levertijd: voor 14 uur besteld, dezelfde dag na ontvangst van betaling verzonden).

(5) Als het niet mogelijk is om de goederen die u hebt besteld bij u of een persoon die klaar staat om ze te ontvangen op het door u opgegeven adres, af te leveren, stuurt DHL de goederen na een nieuwe poging naar ons terug. DHL maakt hiervoor extra kosten. U hoeft alleen deze kosten te dragen, evenals de kosten van de terugzending, die worden berekend tegen een vast tarief van € 8,50 in totaal, als de mislukte levering te wijten is aan redenen waarvoor u verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld omdat u een onjuist adres hebt opgegeven de goederen konden herhaaldelijk niet worden afgeleverd vanwege uw afwezigheid of een persoon die deze wilde ontvangen, enz.). Uw bestelling wordt dan geannuleerd. Het betaalde bedrag, minus het forfaitaire tarief van € 8,50, krijgt u terug.

(6) In het geval van een aankoop op rekening via een van onze betalingsdienstaanbieders (Klarna, Ratepay), moet het factuurbedrag aan de betreffende dienstverlener worden betaald. Hij zal je de betalingsgegevens mailen. Bij een foutieve overboeking op onze rekening behouden wij ons het recht voor om administratiekosten van € 5,00 in rekening te brengen. Dit wordt in mindering gebracht op het restitutiebedrag. U ontvangt dan van ons per e-mail een factuur voor de verwerkingskosten.

(7) In het geval van een aankoop die geheel of gedeeltelijk is betaald met een door ons verstrekte vouchercode, wordt het aankoopbedrag terugbetaald met inachtneming van de voorwaarden en termijnen beschreven in §§ 312g lid 1, 355 lid 1 BGB (verkoop op afstand) wordt aangevraagd, ook geheel of gedeeltelijk als vouchercode.

(8) De volgende beperkingen in het leveringsgebied zijn van toepassing: levering vindt plaats in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Groenland, Hongarije, IJsland, Italië, Koeweit , Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk (VK).

§ 5-eigendomsvoorbehoud, eigendomsvoorbehoud

(1) Een retentierecht kan alleen worden uitgeoefend als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 6 Intrekking

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit hangt van de onze af Annulering.

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor contractbreuk of onrechtmatige daad beperkt tot opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

(2) We zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of schending van een onbeperkte contractuele verplichting. Als we in gebreke blijven door lichte nalatigheid, als de uitvoering onmogelijk is geworden of als we een contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende materiële schade en vermogensschade op de voorzienbare contractschade beperkt. Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de uitvoering de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarop u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat met name onze verplichting om te handelen en de uitvoering van de contractueel verschuldigde service, die wordt beschreven in § 3.

§ 8-contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

§ 9 Garantie / klantenservice

(1) De garantie wordt beheerst door de wet.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel / de digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na de uitvoering van het contract te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is bereikbaar van ma-vr. van 09 tot 17 uur per e-mail: info@brainbowtoys.de en / of telefoon: +49 (2422) 9048455.

§ 10 slotbepalingen

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstig principe).

(2) De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de woonplaats van de aanbieder.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 bijlage 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor het ontslag van consumenten.